Moje możliwości

prawo karne Wrocław
Nullum crimen sine lege - Nie ma przestępstwa bez ustawy.

Prawo karne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w postępowaniu przygotowawczym, sądowym, jak również w postępowaniu wykonawczym. Adw. Mateusz Gmerek udziela wsparcia w sytuacji kryzysowej, w tym w związku z zatrzymaniem, przeszukaniem. Wieloletnie doświadczenie w sprawach karnych oraz wiedza zdobyta podczas studiów z Psychologii Śledczej w Praktyce przygotowały mnie na problemy ekspertyzy psychologicznej: Wywiad i przesłuchanie; Problematyka formowania się zeznań oraz ich odtwarzania w różnych kontekstach prawnych; Zagadnienia analizy zmian psychofizjologicznych – wariograf i badanie wariograficzne. Zdobyte doświadczenie umożliwia pełną analizę zagadnień związanych z przestępczością i zapobieganiem ryzyku odpowiedzialności karnej. Czytaj więcej: Adwokat do spraw karnych Wrocław,

sprawy narkotykowe wrocław
Handlarz narkotyków, a więc tak go widzą.
Nieważne, że jest tylko podejrzany.
"Handlarz narkotyków" brzmi dobitniej niż "domniemany" -
Angie Thomas - The Hate U Give. Nienawiść, którą dajesz.

Narkotyki i Dopalacze

Kancelaria świadczy pomoc prawną dotyczącą przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, której zakresem objęte są: środki odurzające, substancje psychotropowe, nowe substancje psychoaktywne i środki zastępcze (dopalacze) oraz prekursory.

Adw. Mateusz Gmerek reprezentuje Klienta na każdym etapie postępowania. Współpraca z ekspertami zewnętrznymi w zakresie skomplikowanej materii środków psychoaktywnych umożliwia stworzenie i wdrożenie optymalnej strategii obrony. Czytaj więcej: Sprawy narkotykowe Wrocław, dopalacze adwokat Wrocław

prawo medyczne wrocław
Primum non nocere - Po pierwsze nie szkodzić.

Prawo farmaceutyczne
i medyczne

Kancelaria doradza w zakresie prawa farmaceutycznego i medycznego w szczególności w zakresie, prowadzenia apteki, obrotu produktami leczniczymi, reklamy i marketingu produktów leczniczych, reprezentacji przed GIF, sporządzania skarg do WSA. Czytaj więcej: Prawo farmaceutyczne Wrocław

Adwokat alimenty Wrocław
To, co dziecku najtrudniej wytłumaczyć, to błędy dorosłych.

Prawo rodzinne i cywilne

W każdej Państwa sprawie proces przygotowywany jest rzetelnie na podstawie precyzyjnej strategii procesowej opracowanej w porozumieniu z Klientem, która doprowadzi do pozytywnych wyników w procesie. W przypadku decyzji Klienta, aby sprawę zakończyć ugodowo staramy się w zależności od okoliczności sprawy przygotować koncepcję ugodowego zakończenia sporów. Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, przed sądami powszechnymi pierwszej i drugiej instancji oraz przed sądami administracyjnymi. Kancelaria prowadzi postępowania w szczególności w sprawach o: rozwód, podział majątku, alimenty, opieki i kontaktów z dzieckiem, spadki. Czytaj więcej: Adwokat podział majątku Wrocław, Rozwody Wrocław, Adwokat alimenty Wrocław, Adwokat rodzinny Wrocław, Upadłość konsumencka Wrocław

Lokalizacja

(Budynek Radia Wrocław S.A.) – ul. Karkonoska 10/210 Wrocław

Kontakt z adwokatem Mateuszem Gmerek możliwy jest w następujący sposób:

Kontakt

Dane kontaktowe

Adres E-mail

biuro@kancelariagmerek.pl

Telefon

+48 604 132 165

Siedziba Kancelarii (Budynek Radia Wrocław S.A.)
ul. Karkonoska 10/210 Wrocław