Moje możliwości

prawo karne Wrocław

Sprawy narkotykowe, Narkotyki pomoc prawna Wrocław

sprawy narkotykowe wrocławSprawy narkotykowe Wrocław

Narkotyki w najszerszym tego słowa znaczeniu, to potoczna nazwa zbioru wybranych substancji psychoaktywnych, mających określony wpływ na ośrodkowy układ nerwowy. Szczegółowy wykaz substancji psychotropowych, znajduje się w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Ustawa odnosi się także do środków zastępczych. Należy pamiętać, że narkotyki są substancjami niebezpiecznymi i stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego, bez względu na zażytą dawkę. Dlatego ustawodawca w sposób szczególny chroni przed ich zgubnym wpływem dzieci oraz osoby młodociane.

Posiadanie i handel narkotykami

W Polsce, posiadanie oraz handel narkotykami, są czynami zabronionymi, zagrożonym karami grzywny, ograniczenia albo pozbawienia wolności. Wymiar kary jest zależny od ilości posiadanej w momencie zatrzymania substancji lub znalezionej podczas policyjnego przeszukania. Nielegalne posiadanie narkotyków, wiąże się z umieszczeniem danych skazanego w Krajowym Rejestrze Karnym (KRK).

W praktyce, taki wpis oznacza nieprzyjemności dla osób, które wykonują jeden z zawodów zaufania publicznego lub taki, gdzie wymagany jest status niekaralności. Pracodawca ma wówczas pełne prawo, a nawet obowiązek rozwiązać stosunek pracy z mającym wyrok pracownikiem. Dlatego nie warto ryzykować i bezpośrednio po zatrzymaniu przez Policję, należy skontaktować się z doświadczonym w sprawach narkotykowych adwokatem. Funkcjonariusze mogą zaproponować zakończenie sprawy o posiadanie narkotyków w trybie bez rozprawy.

Zanim jednak pod wpływem emocji i nerwów, zgodzimy się na takie rozwiązanie, warto skonsultować sprawę z adwokatem. Pośpiech nie jest dobrym doradcą, a postępowanie sądowe niejednokrotnie stwarza dużo większe pole manewru dla prawnika. Niewykluczone, że adwokatowi uda się wykazać niewinność klienta w toku postępowania sądowego. W przypadku dobrowolnego poddania się karze, czyli skazaniu bez rozprawy, nie ma później w zasadzie już żadnej możliwości powrotu do takiej sprawy, celem ponownego jej rozpatrzenia. Dlatego tym bardziej warto natychmiast po zatrzymaniu, zażądać kontaktu z adwokatem.

Przestępstwa narkotykowe

Co istotne, ustawa dopuszcza możliwość umorzenia postępowania, jeżeli ilość posiadanych narkotyków jest nieznaczna, a szkodliwość społeczna czynu znikoma. Adwokat po wysłuchaniu zatrzymanego klienta, będzie wiedział, jakie czynności należy podjąć, aby maksymalnie złagodzić konsekwencje posiadania przez klienta narkotyków. Pojęcie znacznej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych jest nieostre, co oznacza, że ustawodawca nie prowadził widełek ilościowych. Ta kwestia jest przedmiotem rozważań doktryny oraz orzecznictwa sądowego. Dlatego tym bardziej warto poszukać profesjonalnej pomocy prawnej, ponieważ z pozoru przegrana sprawa, może okazać się dla adwokata jedynie kwestią doboru odpowiedniej argumentacji.

Reasumując, w sprawach o posiadanie narkotyków, kluczowe są takie przesłanki, jak ilość posiadanej substancji oraz jej przeznaczenie – na użytek własny, czy do dalszej odsprzedaży. W tym drugim przypadku, sytuacja zatrzymanego jest dużo mniej korzystna, dlatego tym bardziej warto skontaktować się z prawnikiem. Nie bez znaczenia jest też fakt, czy zatrzymany ma przy sobie tzw. narkotyki twarde, czy miękkie.

Pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom

Sytuacja rodziny osoby uzależnionej od narkotyków, jest bardzo trudna również  prawnego punktu widzenia. Domownicy muszą liczyć się z nagłą wizytą funkcjonariuszy Policji lub w przypadku osoby młodocianej także pracowników odpowiednich organizacji o charakterze pomocy społecznej. Warto, aby mieć w takich sytuacjach profesjonalne wsparcie adwokata, który pomoże uporać się z formalnościami oraz będzie rozmawiał z służbami w imieniu klientów. W skrajnych przypadkach, jeżeli rodzina nie radzi sobie z problemem nielegalnego posiadania narkotyków przez nieletniego młodocianego, może on zostać umieszczony w placówce wychowawczej lub skierowany na przymusowe leczenie odwykowe. Kancelaria adwokacka po szczegółowym zapoznaniu się z sytuacją, podejmie odpowiednie kroki formalne, a także doradzi rodzinie, co można zrobić, aby faktycznie pomoc nieletniemu młodocianemu w tej trudnej sytuacji.

Nieco inaczej wygląda sytuacja osoby uzależnionej, która ukończyła osiemnasty rok życia. Wówczas podlega ona odpowiedzialności karnej, ale osoby bliskie nie mają żadnych instrumentów prawnych, aby móc skutecznie wpłynąć na postępowanie takiej osoby. Jeżeli jednak zauważą wyjątkowe niepokojące objawy w zachowaniu takiego członka rodziny lub będzie on stwarzał zagrożenie zarówno dla siebie, jak i dla otoczenia, wyjściem z sytuacji może okazać się ubezwłasnowolnienie takiej osoby. Należy pamiętać, że postępowanie w tym zakresie jest ukierunkowane szczególnie na dobro osoby, która ma być ubezwłasnowolniona, dlatego warto prowadzenie takiej sprawy polecić profesjonaliście- adwokatowi.

Wykazanie poszczególnych przesłanek ustawowych ubezwłasnowolnienia, wymaga wiedzy praktycznej z zakresu prawa i umiejętności interpretacji zapisów ustawowych. To także konieczność uczestnictwa w kilku rozprawach sądowych, które mogą być trudnym przeżyciem, zarówno dla uzależnionego, jak i dla jego bliskich. Kompleksowa obsługa prawna w tym zakresie, to nie tylko przygotowanie pism procesowych czy wniosków w imieniu klientów, ale także reprezentacja procesową na rozprawie, jako pełnomocnik.

Nielegalne posiadanie narkotyków

Warto mieć też na uwadze, że podjęcie leczenia odwykowego jest jedną z przesłanek do umorzenia postępowanie lub złagodzenia kary za nielegalne posiadanie narkotyków. Dlatego warto walczyć o dobro osoby bliskiej, szczególnie w sytuacji, gdy osoba ta że względu na zażywania substancje, nie jest w stanie w pełni świadomie pokierować swoim dalszym życiem.

Podsumowując, posiadanie i handel narkotykami w Polsce są zabronione pod groźbą kary grzywny, ograniczenia albo pozbawienia wolności. Nielegalne posiadanie narkotyków będzie tym surowiej ukarane, im więcej substancji zostanie znalezione prze zatrzymanym oraz, czy będą to narkotyki twarde, czy miękkie. Nie bez znaczenia jest też cel posiadania danej substancji – na użytek własny lub do dalszej odsprzedaży. Nawet niewielką ilość narkotyku, może przekreślić szansę na ubiegania się w przyszłości o zatrudnienie w konkretnym zawodzie, ponieważ każde skazanie jest odnotowywane w Krajowym Rejestrze Karnym.

Dotyczy to szczególnie nieletnich młodocianych, w przypadku których nie warto pozwolić, aby młodzieńczy wybryk lub chwilą słabości, znacząco zaważyły na dalszych losach młodego człowieka. To również poważne ryzyko utraty pracy w pewnych zawodach. Dlatego w każdym przypadku należy najszybciej, ok to tylko możliwe, skontaktować się z adwokatem i szczegółowo przedstawić sytuację. Wbrew pozorom, czas jest tutaj bardzo ważny, a jego upływ może niekorzystny wpływ na dalszą sytuację procesową zatrzymanego za posiadanie narkotyków. Również w przypadku uzależnionych od narkotyków członków rodziny, warto szukać pomocy zarówno u prawnika, jak i w instytucjach świadczących profesjonalną pomoc w tym zakresie.

Lokalizacja

(Budynek Radia Wrocław S.A.) – ul. Karkonoska 10/210 Wrocław

Kontakt z adwokatem Mateuszem Gmerek możliwy jest w następujący sposób:

Kontakt

Dane kontaktowe

Adres E-mail

biuro@kancelariagmerek.pl

Telefon

+48 604 132 165

Siedziba Kancelarii (Budynek Radia Wrocław S.A.)
ul. Karkonoska 10/210 Wrocław