Moje możliwości

prawo karne Wrocław

Prawnik rozwód, Adwokat rozwody Wrocław

Rozwody Wrocław, Adwokat rozwody WrocławPojęcie rozwodu zostało przez ustawodawcę zdefiniowane na gruncie Kodeksu Cywilnego. Przez rozwód rozumie się ustanie małżeństwa na skutek zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami. Z zupełnym i trwałym rozkładem pożycia mamy do czynienia wówczas, gdy między mężem i żoną ustaną następujące więzi:

  • emocjonalna;
  • fizyczna;
  • gospodarcza.

Poprzez ustanie więzi emocjonalnej rozumiemy brak uczucia miłości pomiędzy małżonkami, a także jakichkolwiek innych pozytywnych uczuć, umożliwiających kontynuowanie pożycia małżeńskiego.

Nie oznacza to jednak, że małżonkowie muszą czuć do siebie niechęć, a tym bardziej wrogość, aby uzyskać rozwód. Jeżeli chodzi o więź fizyczną, to pod tym pojęciem kryje się zaprzestanie współżycia przez małżonków.

Sprawy o rozwód – Kancelaria adwokacka

Niemniej jednak, warto tu zwrócić uwagę na przyczyny ustania współżycia. Mogę one wynikać zarówno z przyczyn obiektywnych (brak chęci jednego lub obojga małżonków), jak i subiektywnych (choroba lub stan po wypadku).

Z ustaniem więzi gospodarczej mamy do czynienia wtedy, kiedy małżonkowie nie prowadzą już wspólnego gospodarstwa domowego. Nie oznacza to automatycznie, że małżonkowie muszą zamieszkać oddzielnie. Niekiedy jest to niemożliwie, np. z uwagi na posiadanie wspólnego kredytu mieszkaniowego i konieczność podziału majątku wspólnego.

Do spełnienia tej przesłanki wystarczy np. samodzielne robienie zakupów przez każdego z małżonków oraz przygotowywanie posiłków, czy zakup rzeczy osobistych. Zupełny i trwały rozkład pożycia musi trwać przez co najmniej 6 miesięcy, dlatego w praktyce termin pierwszej rozprawy rozwodowej jest wyznaczany na co najmniej pół roku od daty złożenia pozwu o rozwód. Jeżeli w tym czasie małżonkowie dojdą do porozumienia, pozew zawsze można wycofać bez jakichkolwiek konsekwencji.

W czym może pomóc prawnik rozwodowy

Prawnik rozwodowy z Wrocławia jest szczególnie polecanym tym małżonkom, którzy samodzielnie nie potrafią dojść do porozumienia. Profesjonalny pełnomocnik nie tylko posiada stosowną wiedzę merytoryczną, ale zapewnia także obiektywny wgląd w sprawę. Rozwód we Wrocławiu wiąże się z dużym natężeniem emocji, które mogą niepotrzebnie skomplikować i przedłużyć sprawę rozwodową.

Warto skonsultować się z kancelarią specjalizującą się w rozwodach, jeżeli jednemu z małżonków zależy na uzyskaniu orzeczenia o winie drugiego współmałżonka. Wbrew obiegowym opiniom, uzyskanie takiego orzeczenia nie jest proste, a udowodnienie winy musi wynikać z twardych dowodów. Prawnik rozwodowy posiada doświadczenie w tego typu sprawach i wie, jakiej argumentacji użyć, aby sprawa zakończyła się korzystnie dla jego klienta.

Mediacja – Prawnik rozwody Wrocław

Obecnie nie tylko w sprawach rozwodowych, ale w przypadku większości sporów sądowych, ustawodawca wymaga, aby strony najpierw spróbowały samodzielnie dojść do porozumienia. Wówczas prawnik rozwodowy może wystąpić w roli mediatora i podjąć próbę wypracowania kompromisu między skonfliktowanymi małżonkami. Jeżeli strony strony nie dojdą do porozumienia, prawnik rozwodowy zawrze taką informację w treści pozwu, co czyni zadość obecnym wymogom.

Małoletnie dzieci a sprawa rozwodowa

W pewnych przypadkach, sąd może odmówić orzeczenia rozwodu, jeżeli np. miałoby na tym ucierpieć dobro małoletnich dzieci współmałżonków. Dzieci są szczególnie chronione przez ustawodawcę, który zagwarantował im prawo do wychowywania się w pełnej rodzinie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, sąd może także powołać się na ogólne zasady współżycia społecznego.

Alimenty

Z orzeczeniem rozwodu wiążą się też takie kwestie, jak podział opieki nad małoletnimi dziećmi oraz obowiązek alimentacyjny. Prawnik rozwodowy przygotuje dla klienta odpowiednie wnioski oraz pisma, bez których nie ma możliwości prowadzenia sprawy rozwodowej, jeżeli strony posiadają małoletnie dzieci. Należy być przygotowanym, że zarówno współmałżonkowie, jak i małoletnie dzieci będą musiały odbyć kilka spotkań z psychologiem. Zadaniem psychologa jest przygotowanie opinii, którą następnie przedstawi w trakcie zeznań sądowi.

Sprawa rozwodowa w praktyce – Rozwody Wrocław

Adwokat jest zobowiązany do zachowania poufności, niemniej jednak należy być przygotowanym na to, że podczas sprawy rozwodowej sąd może zadawać intymne pytania. Szczególnie, jeżeli klientowi kancelarii rozwodowej zależy na uzyskaniu orzeczenia o winie współmałżonka. Sąd na mocy ustawy jest zobowiązany do obiektywnego ustalenia zarówno przesłanek trwałego i zupełnego pożycia między małżonkami, jak i winy jednego z nich. Tu należy mieć na uwadze, że prawnik rozwodowy nie może zagwarantować stuprocentowego sukcesu, ponieważ ostateczna decyzja zawsze należy do sędziego, który prowadzi daną sprawę rozwodową w ramach swojego referatu.

Zadaniem adwokata jest prowadzenie sprawy klienta ze szczególną starannością. Ważne, aby podczas pierwszego spotkania w kancelarii rozwodowej, szczerze przedstawić swoją sytuację prawnikowi rozwodowemu, z którym potencjalny klient ma zamiar współpracować. Bez tych informacji, adwokat nie będzie w stanie opracować skutecznej strategii procesowej. Wówczas pretensje o niepowodzenie na sali sądowej, klient będzie mógł mieć tylko do siebie.

Rodzaje orzeczeń rozwodowych – Rozwód Wrocław

Sąd może orzec zarówno o winie jednego z małżonków, jak i stwierdzić rozpad małżeństwa z winy obu stron. W przypadku uzyskania orzeczenia o winie, małżonek niewinny rozkładu pożycia małżeńskiego, może ubiegać się o alimenty dla siebie. Podstawową przesłanką ich uzyskania, jest znaczące pogorszenie się sytuacji życiowej małżonka niewinnego po rozwodzie. W praktyce dzieje się tak w przypadku, gdy małżonkowie umówili się, że jedno z nich będzie zajmowało się domem i wychowywało dzieci, a drugie będzie dostarczało środków na utrzymanie rodziny.

Niemniej jednak, alimenty nie są orzekane dożywotnio, a maksymalnie na 5 lat. Należy mieć na uwadze, że w przypadku, gdy klient decyduje się na walkę o orzeczenie o winie współmałżonka, sprawa rozwodowa będzie składała się z co najmniej kilku rozpraw. Konieczne będzie przedstawienie konkretnych dowodów oraz powołanie świadków, którzy mają wiedzę na temat pożycia między małżonkami.

W praktyce konieczność powołania świadków, często okazuje się przeszkodą nie do przejścia dla tych, którzy nie chcą o swoich intymnych sprawach rozmawiać z członkami rodziny lub osobami postronnymi. Świadkiem w sprawie rozwodowej może być jednak także psycholog lub pracownik pomocy społecznej, jeżeli w rodzinie są problemy wymagające interwencji tej instytucji.

Sprawy o rozwód, podział majątku – adwokat rozwodowy

W praktyce najmniej skomplikowane są sprawy rozwodowe, w których małżonkowie dogadali się poza salą sądową, a pozew o rozwód został złożony z wnioskiem bez orzekania o winie. Niemniej jednak, taka postawa wymaga uczciwości oraz dojrzałości emocjonalnej obojga małżonków, chcących formalnie zakończyć swój związek.

Dla niektórych już sama wizyta w sądzie może być na tyle stresująca, że nie będą w stanie aktywnie działań na swoją rzecz. Atmosfera na sali sądowej podczas sprawy rozwodowej może być napięta, a obecność profesjonalnego prawnika rozwodowego może stanowić wówczas nieocenione wsparcie merytoryczne oraz psychiczne.

Lokalizacja

(Budynek Radia Wrocław S.A.) – ul. Karkonoska 10/210 Wrocław

Kontakt z adwokatem Mateuszem Gmerek możliwy jest w następujący sposób:

Kontakt

Dane kontaktowe

Adres E-mail

biuro@kancelariagmerek.pl

Telefon

+48 604 132 165

Siedziba Kancelarii (Budynek Radia Wrocław S.A.)
ul. Karkonoska 10/210 Wrocław