Moje możliwości

prawo karne Wrocław

Adwokat rodzinny Wrocław

Adwokat rodzinny WrocławW Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym ustawodawca uregulował w oddziale 3 kwestie kontaktów dziecka z rodzicami. Co do zasady, rodzice i dzieci mają prawo rodzinne, a nawet obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. W przypadku normalnej (niepatologicznej) rodziny, jest to wewnętrzna sprawa opiekunów i dzieci, jak realizują swoje prawa i wykonują obowiązki. Pomoc adwokata rodzinnego z Wrocławia może być potrzebna w przypadku rozwodu lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu rodziny, stwierdzonych przez odpowiedni organ, np. MOPS.

Kontakty z dzieckiem a rozwód

Kontakty między rodzicami a dzieckiem, są jednym z elementów wyroku orzekającego rozwód, jeżeli strony posiadają małoletnie dzieci. Strony mogą same ustalić plan opieki i kontaktów lub zdać się na sąd, jeżeli konflikt między rozwodzącymi się małżonkami nie pozwala na konstruktywne ustalenia tej kwestii. Warto w takiej sytuacji udać się do adwokata rodzinnego z Wrocławia, aby nie przedłużać postępowania sądowego w tym zakresie.

Prawnik pomoże w uregulowaniu kontaktów z dzieckiem, co ma szczególne znaczenie dla tego z rodziców, który od momentu rozwodu, nie będzie już zamieszkiwał wraz z dzieckiem. Należy tutaj wziąć pod uwagę zarówno plan dnia jednej, jak i drugiej strony, a także samego dziecka. Prawo rodzinne jest skonstruowane tak, aby bezwzględnie chronić dobro dziecka.

Dlatego kontakty z rodzicami nie mogą utrudniać lub uniemożliwić dziecku wypełnianie obowiązku szkolnego, a także być nadmiernie uciążliwe dla jego zdrowia, np. poprzez wielogodzinne podróże na drugi koniec kraju kilka razy w tygodniu. Adwokat rodzinny po wysłuchaniu obu stron i opcjonalnie dziecka, będzie w stanie zaproponować optymalne dla wszystkich rozwiązania, które następnie będą mogły zostać zaaprobowane przez sąd rodzinny. Warto omówić kwestie świąt i wakacji, a także innych podobnych okazji, aby dziecko w jak najmniejszym stopniu odczuło rozstanie rodziców.

W ostatnich latach w Polsce coraz popularniejsza staje się tzw. opieka naprzemienna. Należy jednak mieć na uwadze, że w praktyce jest ona orzekana bardzo rzadko. Wymaga bowiem od opiekunów bardzo dobrej współpracy oraz relatywnie bliskiego miejsca zamieszkania, aby zbytnio nie dezorganizować planu dnia dziecka i nie narażać na długie podróże lub ciągłe zmiany otoczenia. Ważne są tu kontakty dziecka z rówieśnikami. Wskazane jest także, aby dziecko nie musiało uczęszczać do dwóch placówek oświatowych równocześnie. Oczywiście byli małżonkowie nie powinni pozostawać w konflikcie, jeżeli chcą ubiegać się o taki model sprawowania opieki i kontaktów z dzieckiem.

Alimenty a kontakty z dzieckiem – prawo rodzinne Wrocław

Warto pamiętać, że niezgodne z prawem jest zakazanie rodzicowi zalegającemu z opłatą alimentów, kontaktów z dzieckiem przez drugiego rodzica. W takiej sytuacji należy udać się do adwokata rodzinnego z Wrocławia i uregulować kwestię alimentów w stosownym postępowaniu z egzekucją komorniczą włącznie. Prawo rodzinne chroni dziecko zarówno w aspekcie materialnym, jak i psychicznym dlatego niedopuszczalne są tego typu sytuacje. Uregulowanie kontaktów z dzieckiem jest kwestią zupełnie odrębną od należnych na nie alimentów.

Ograniczenie kontaktów z dzieckiem

Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd ma prawo ograniczyć lub całkowicie zakazać kontaktów dziecka z jednym lub z obydwojgiem rodziców. W praktyce taką sytuacją ma miejsce najczęściej w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu rodziny przez pracownika socjalnego, np. alkoholizm jednego z rodziców lub skłonność do stosowania przemocy fizycznej. Niemniej jednak, zawsze warto zwrócić się o pomoc do adwokata rodzinnego z Wrocławia, ponieważ opinią pracownika socjalnego nie jest niepodważalna.

Doświadczony z zakresu prawa rodzinnego adwokat rodzinny spojrzy na sprawę z innej strony, a po jego analizie może okazać się, że pracownik socjalny nie miał racji lub nie wziął pod uwagę wszystkich aspektów danej sprawy. Wówczas należy walczyć o swoje prawa dla dobra dziecka i samej rodziny. Kancelaria adwokacka pomoże również w uzyskaniu wsparcia w przypadku patologii występujących w rodzinie, jak wspomniany już alkoholizm czy przemoc.

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy dopuszcza w zasadzie nieograniczoną ilość zmian w uregulowaniu kontaktów z dzieckiem, jeżeli wymaga tego dobro małoletniego. Dlatego można np. skorzystać z terapii rodzinnej lub dla zmagających się z uzależnieniem i po jej pozytywnym zakończeniu, podjąć próbę odzyskania prawa rodzinnego do kontaktów z dzieckiem. Adwokat rodzinny z Wrocławia, pomoże w załatwieniu niezbędnych w tym zakresie formalności.

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Formą ograniczenia prawa do kontaktów z dzieckiem może być też możliwość kontaktu z małoletnim jedynie w obecności drugiego rodzica, a także zakaz zabierania małoletniego poza miejsce zamieszkania. Tego typu formy uregulowania kontaktów z dzieckiem, są stosowane zazwyczaj w przypadku bardzo małych dzieci lub jeżeli zachodzi obawa porwania rodzicielskiego. Ograniczenie to może także dotyczyć rodzica, który stosował przemoc lub nadużywał alkoholu w efekcie czego dziecko boi się zostać z tym rodzicem sam na sam lub nie chce opuszczać domu w jego towarzystwie. Ograniczenie może zostać w każdej chwili zniesione przez sąd, dlatego należy udać się do adwokata rodzinnego z Wrocławia, jeżeli zaistnieją przesłanki do zmiany sposobu kontaktów z dzieckiem, np. pozytywna opinia z ośrodka terapii uzależnień lub od psychologa – terapeuty.

Należy pamiętać, że o uregulowanie kontaktów z dzieckiem mogą wystąpić na drogę sądową także dziadkowie, a nawet rodzeństwo małoletniego, jeżeli opiekun małoletniego utrudnia lub uniemożliwia im kontakt. Również w takim przypadku adwokat rodzinny z Wrocławia może pomóc skonfliktowanym członkom rodziny. Oprócz standardowej pomocy prawnej na sali sądowej, może także zaoferować pełnienie roli bezstronnego mediatora, który będzie bronił interesów dziecka, a przy tym postara się uregulować kontakty z dzieckiem tak, aby rozwiązać konflikt.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że w sprawach o sprawowanie opieki nad małoletnim oraz kontaktów z nim, to dobro dziecka jest priorytetem dla sądu. Dlatego tak ważne jest szukanie porozumienia, choćby w drodze wspomnianej mediacji, aby umożliwić dziecku dorastanie w pełnej i zgodnej rodzinie. W skrajnych przypadkach, sąd może zakazać kontaktów z dzieckiem, jeżeli uzna, że jest to sprzeczne z dobrem małoletniego, np. że względu na niemożność porozumienia się członków rodziny między sobą.

Sprawy o sprawowanie opieki nad małoletnim

Samo dziecko również ma prawo, o ile osiągnęło już odpowiedni stopień rozwoju emocjonalnego (tutaj zazwyczaj konieczna jest opinia psychologa), wypowiedzieć się przed sądem co do tego z kim chce utrzymywać kontakt. Sąd przychyli się do zdania dziecka, jeżeli psycholog potwierdzi odpowiedni stopień rozwoju emocjonalnego, a także nie wykryje podczas rozmowy z dzieckiem niepokojących sygnałów, np. świadczących o manipulacji przez któregoś z członków rodziny.

Sprawy o sprawowanie opieki nad dzieckiem należą do szczególnej kategorii spraw sądowych, gdzie dużą rolę odgrywają okoliczności faktyczne, a nie same przepisy. Dlatego warto w sytuacji konfliktowej poszukać profesjonalnej pomocy u adwokata rodzinnego, aby nie zaprzepaścić szansy na prawne uregulowanie kontaktów z małoletnim dzieckiem lub wnukiem.

Lokalizacja

(Budynek Radia Wrocław S.A.) – ul. Karkonoska 10/210 Wrocław

Kontakt z adwokatem Mateuszem Gmerek możliwy jest w następujący sposób:

Kontakt

Dane kontaktowe

Adres E-mail

biuro@kancelariagmerek.pl

Telefon

+48 604 132 165

Siedziba Kancelarii (Budynek Radia Wrocław S.A.)
ul. Karkonoska 10/210 Wrocław