Moje możliwości

prawo karne Wrocław

Adwokat do spraw karnych, Sprawy karne, Prawo karne Wrocław

Prawo karne kojarzy się najczęściej z bohaterami kryminałóPrawo karne Wrocław, Sprawy karne Wrocławw, zarówno tych telewizyjnych, jak i książkowych. Wbrew pozorom, nie trzeba być przestępcą z wieloletnim doświadczeniem, aby zaszła konieczność skorzystania z pomocy adwokata do spraw karnych we Wrocławiu. Prawo karne, to bardzo szeroka dziedzina prawa, obejmująca zarówno poważne przestępstwa, jak i drobne wykroczenia.

Podstawowa dziedzina prawa dla adwokata

Zawód adwokata został stworzony właśnie z myślą o niesieniu przez niego pomocy w sprawach karnych. Należy pamiętać, że każdy ma prawo do obrony, a ponadto jest uważany za niewinnego do momentu zapadnięcia wyroku skazującego w jego sprawie. Do tego czasu wiele może się zmienić, a zadaniem adwokata do spraw karnych, jest przedłożenie dowodów świadczących o niewinności klienta.

Jeżeli klient przyznaje się do popełnienia zarzucanego mu czynu, wówczas adwokat stara się przedstawić sądowi okoliczności łagodzące, mające na celu zmniejszenie wymiaru grożącej klientowi kary. Pomoc prawna adwokata jest niezbędna w zasadzie we wszystkich rodzajach spraw karnych.

Niekiedy sam ustawodawca chroni interes oskarżonego, dając mu prawo do posiadania obrońcy z urzędu. Sprawy karne we Wrocławiu, wymagają wiedzy i doświadczenia, ponieważ kluczową rolę odgrywa tutaj argumentacja połączona z odpowiednim stosowaniem dostępnych środków procesowych.

Sprawy karne Wrocław

Warto wiedzieć, że wyróżniamy dwie podstawowe kategorie przestępstw. Są to zbrodnie i występki. Zbrodniami wbrew powszechnemu rozumieniu tego słowa, nie są tylko zabójstwa. Różnica między zbrodniami, a występkami polega na tym, że zbrodnie są zagrożone wyższą karą (w tym wypadku jest to zawsze kara pozbawienia wolności), aniżeli występki (tu karami są grzywna lub ograniczenie wolności). Zbrodnię można popełnić tylko umyślnie, natomiast występek może charakteryzować się nieumyślnością działania sprawcy.

Są to kwestie, które w dużej mierze wpływają na losy oskarżonego podczas sprawy karnej, dlatego warto zwrócić się o pomoc do adwokata. Na podstawie opisu stanu faktycznego, kancelaria adwokacka do spraw karnych będzie wiedział, jaka linia obrony będzie najskuteczniejsza w świetle obowiązujących przepisów. Nie zawsze sytuacja jest tak zła, jak może wyglądać na pierwszy rzut oka dla osoby, która nie ma rozeznania w nomenklaturze prawniczej.

Adwokat do spraw karnych, służy także wsparciem rodzinie oskarżonego. Pomaga skontaktować świecą nim lub przekazać wiadomość, jeżeli nie jest możliwe osobiste spotkanie z bliskimi. Nadzoruje stosowanie środków zapobiegawczych w stosunku do oskarżonego, jak np. tymczasowe aresztowanie, a także towarzyszy podczas rozmów z Policją. Adwokat do spraw karnych Wrocław również szczegółowo pouczy klienta, jak ma się zachowywać na sali sądowej, aby nie pogarszać swojej sytuacji procesowej. To samo dotyczy osób bliskich, które chcą być obecne na sali sądowej podczas procesu.

Adwokat do sprawy karnych Wrocław

Postępowanie karne zostało tak skonstruowane, że adwokat do spraw karnych, może w nim wystąpić w dwóch rolach: obrońcy oskarżonego oraz oskarżyciela posiłkowego. Jak już zostało wspomniane, niekiedy sam ustawodawca nakłada w postępowaniu karnym obowiązek posiadania przez oskarżonego obrońcy, także z urzędu, jeżeli uzasadnia to sytuacja materialna tego oskarżonego. Głównym zadaniem obrońcy jest doprowadzenie do uniewinnienia oskarżonego lub do maksymalnego złagodzenia grożącej mu kary, oczywiście w granicach obowiązującego porządku prawnego i z wykorzystaniem tylko legalnych środków. Niedopuszczalne jest wpływanie na zeznania świadków lub fabrykowanie dowodów na korzyść klienta.

Zupełnie inaczej wygląda rola adwokata do sprawcy karnych w przypadku, gdy pełni funkcję oskarżyciela posiłkowego. Wówczas jest najczęściej pełnomocnikiem osoby, która ucierpiała na skutek przestępstwa lub jej bliskich (jeżeli sam pokrzywdzony nie żyje lub jego stan zdrowia nie pozwala na udział w postępowaniu). Tu również broni, ale interesów pokrzywdzonego, poprzez wspieranie działań prokuratora, który jest głównym oskarżycielem w procesie sądowym.

Taka forma pomocy prawnej w sprawach karnych, jest szczególnie ważna, jeżeli pokrzywdzony nie żyje na skutek działań oskarżonego, a bliscy pokrzywdzonego występują w roli oskarżycieli posiłkowych. Adwokat do spraw karnych Wrocław, może w oparciu o pełnomocnictwo, zastąpić bliskich pokrzywdzonego na sali sadowej oraz podczas wszelkich czynności procesowych, jak np. wizja lokalna. Dzięki temu bliscy nie są zmuszeni wracać pamięcią do traumatycznych wydarzeń i nie muszą przeżywać całego zdarzenia na nowo podczas rozprawy sądowej. Emocje nie są tutaj dobrym doradcą, ponieważ sąd orzekając o winie lub niewinności oskarżonego, bazuje jedynie na twardych dowodach i przesłankach kodeksowych.

Prawo karne skarbowe

Jest to szczególna dziedzina prawa karnego, która dotyczy w głównej mierze przedsiębiorców. Obejmuje szeroki katalog przestępstw i wykroczeń przeciwko interesów i finansowemu Skarbu Państwa. Jak łatwo się domyślić, chodzi tu o przestępstwa podatkowe, a także dotyczące kwestii celnych i dewizowych. Ponieważ sprawa karna skarbowa, może przesądzić o dalszych losach firmy, warto zwrócić się o pomoc do adwokata do spraw karnych skarbowych.

Profesjonalny pełnomocnik zapewni wsparcie merytoryczne, pomoże uporać się z wieloma formalnościami, a co najważniejsze, postara się nie dopuścić do paraliżu działań biznesowych przedsiębiorcy na czas postępowania karnego skarbowego. Ze względu na swój szeroko pojęty interes, przedsiębiorca powinien najwcześniej, jak tylko się da rozpocząć współpracę z adwokatem do spraw karnych.

Warto niekiedy skonsultować się z prawnikiem, zanim jeszcze otrzymamy oficjalne wezwanie na przesłuchanie, a podejrzewamy, że coś złego dzieje się w naszym przedsiębiorstwie. Adwokat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy, wszystkiego o czym dowiaduje sięga związku z prowadzoną sprawą, dlatego potencjalny klient nie ma żadnych powodów do obaw.

Prawnik po wysłuchaniu klienta, doradzi odpowiednie kroki, które być może pozwolą uniknąć formalnego postępowania karnego skarbowego w stosunku do jego klienta. Mimo faktu, że również na gruncie prawa karnego skarbowego obowiązuje zasada domniemania niewinności, należy mieć na uwadze bezlitosne prawa rynku, szczególnie, jeżeli chodzi o renomę firmy. Często odpowiednio szybko podjęte środki zaradcze, pozwalają uporać się z problemem wewnątrz organizacji, dzięki czemu przedsiębiorstwo nie traci w oczach potencjalnych kontrahentów i inwestorów.

Reasumując, zawód adwokata niejako wywodzi się z naturalnego prawa do obrony swoich praw. Samo postawienie zarzutów, nie jest równoznaczne z wyrokiem skazującym. Postępowanie sądowe w sprawach karnych, to długotrwały proces, ponieważ konieczne jest dokładne zbadanie wszelkich przesłanek oraz dowodów.

Dlatego tak ważne jest profesjonalna pomoc adwokata do spraw karnych. Pewnych czynności nie da się odtworzyć, a pewne dowody wymagają przedłożenia ich sądowi w odpowiednim momencie procesu sądowego. To właśnie zadaniem adwokata jest czuwanie nad przebiegiem procesu karnego tak, aby jak najlepiej bronić interesów swojego klienta.

Lokalizacja

(Budynek Radia Wrocław S.A.) – ul. Karkonoska 10/210 Wrocław

Kontakt z adwokatem Mateuszem Gmerek możliwy jest w następujący sposób:

Kontakt

Dane kontaktowe

Adres E-mail

biuro@kancelariagmerek.pl

Telefon

+48 604 132 165

Siedziba Kancelarii (Budynek Radia Wrocław S.A.)
ul. Karkonoska 10/210 Wrocław